[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)On Sun, 8 Jan 2012 16:08:05 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Trích từ bài báo
> 
> CLB được hình thành từ các tổ chức và cá nhân tích cự từ các diễn đàn
> HanoiLux, SaigonLux

Ơ lão này cũng chịu khó đọc ghê. SaigonLux hay SaigonLUG?

Mà tích cực là không có tui rồi :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115