[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)On Sun, 8 Jan 2012 19:41:08 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Không biết anh Hưng có gửi nhầm không nhỉ? Đây là SaiGonLUG chứ có
> phải SaigonLux đâu nhỉ :D

Thấy có HanoiLux nữa. Lỗi tại đánh máy đây :D

> Anh Kỳ Anh sao không...thử tham gia cho nó xôm tụ nhỉ :D

Bận mấy trò khác rồi, nên chẳng còn hơi sức tham gia cái gì được nữa.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115