[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Trang web saigonlug.org ... rụng rồiHi,

Mấy hôm rồi không thấy thông báo gì, nên mình báo lại để mọi người
biết: Trang web saigonlug.org rụng rồi, không rõ nguyên nhân gì. Tên
miền đang trỏ vào IP khác (67.228.81.181, đúng ra phải là 50.22.11.33),
nên mọi người vào trang web thì chỉ ra một trang rất ngẫu nhiên.

Ở địa chỉ http://www.whois.net/whois/saigonlug.org thì vẫn thấy thông
tin về chủ của tên miền. Mình xác nhận là không có vấn đề gì với
hosting (trước đây mình có đề cập đến chuyện hosting, nhưng hạn sử dụng
vẫn còn dài dài.)

Nay kính báo.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115