[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)ACE trong SaigonLUG ra ứng cứ để có đủ đại diện 3 miền chứ nhỉ?
# Hiện tại đã có 1 anh từ Saigon ứng cử.

2012/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> Không biết anh Hưng có gửi nhầm không nhỉ? Đây là SaiGonLUG chứ có
>> phải SaigonLux đâu nhỉ :D
>
> Thấy có HanoiLux nữa. Lỗi tại đánh máy đây :D
>
>> Anh Kỳ Anh sao không...thử tham gia cho nó xôm tụ nhỉ :D
>
> Bận mấy trò khác rồi, nên chẳng còn hơi sức tham gia cái gì được nữa.

Tin này VFOSSA copy từ VAIP về, nên sai giống nhau :)

Btw, VFOSSA đã sửa, thành thật xin lỗi các bác về thiếu sót này :)

http://vfossa.vn/vi/mininews/detail/Dai-hoi-thanh-lap-Cau-lac-bo-Phan-mem-tu-do-nguon-mo-Viet-Nam-to-chuc-vao-ngay-14-1-2011-tai-Ha-Noi-10/


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/