[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Trang web saigonlug.org ... rụng rồi2012/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Mấy hôm rồi không thấy thông báo gì, nên mình báo lại để mọi người
> biết: Trang web saigonlug.org rụng rồi, không rõ nguyên nhân gì. Tên
> miền đang trỏ vào IP khác (67.228.81.181, đúng ra phải là 50.22.11.33),
> nên mọi người vào trang web thì chỉ ra một trang rất ngẫu nhiên.

Lại mấy tiền và thời gian quản lý domain + hosting, nhiêu khê quá.
Trong khi nhân lực mỏng thì em nghĩ SaigonLUG chỉ nên duy trì content,
kênh liên lạc ở mức tối thiểu.

>
> Ở địa chỉ http://www.whois.net/whois/saigonlug.org thì vẫn thấy thông
> tin về chủ của tên miền. Mình xác nhận là không có vấn đề gì với
> hosting (trước đây mình có đề cập đến chuyện hosting, nhưng hạn sử dụng
> vẫn còn dài dài.)


Chạy trên Facebook cũng rất khỏe.
Google group cũng khó chết.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/