[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Trang web saigonlug.org ... rụng rồiOn Sun, 8 Jan 2012 21:09:01 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2012/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Mấy hôm rồi không thấy thông báo gì, nên mình báo lại để mọi người
> > biết: Trang web saigonlug.org rụng rồi, không rõ nguyên nhân gì. Tên
> > miền đang trỏ vào IP khác (67.228.81.181, đúng ra phải là
> > 50.22.11.33), nên mọi người vào trang web thì chỉ ra một trang rất
> > ngẫu nhiên.
> 
> Lại mấy tiền và thời gian quản lý domain + hosting, nhiêu khê quá.
> Trong khi nhân lực mỏng thì em nghĩ SaigonLUG chỉ nên duy trì content,
> kênh liên lạc ở mức tối thiểu.
> 
> >
> > Ở địa chỉ http://www.whois.net/whois/saigonlug.org thì vẫn thấy
> > thông tin về chủ của tên miền. Mình xác nhận là không có vấn đề gì
> > với hosting (trước đây mình có đề cập đến chuyện hosting, nhưng hạn
> > sử dụng vẫn còn dài dài.)
> 
> 
> Chạy trên Facebook cũng rất khỏe.
> Google group cũng khó chết.
> 
> 

Vấn đề bây giờ là chỉnh lại cái IP cho đúng bác ạ

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115