[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)2012/1/8 Hung Nguyen <[email protected]>:
> Trích từ bài báo
>
> CLB được hình thành từ các tổ chức và cá nhân tích cự từ các diễn đàn
> HanoiLux, SaigonLux
>
>
> Nice :))
>

Không tôn trọng cộng đồng thì... miễn đi. =]]