[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)On Jan 9, 10:22 am, An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> Không tôn trọng cộng đồng thì... miễn đi. =]]

Anh em mình đi bán xà bông tắm thôi
http://www.vatgia.com/2471/494527/moi/x%C3%A0-b%C3%B4ng-t%E1%BA%AFm-lux.html