[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)Chào các bác,

Em xin forward lại email này.
Mong các bác bố trí thời gian đăng ký, tham gia cho vui cửa vui nhà.

Thời gian: 14/1/2012,
Địa điểm: Hội trường Viện Tin học Pháp ngữ, ngõ 42, Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Vũ Hưng

2012/1/8 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
Gửi các bác trong các cộng đồng FOSS,

# Xin lỗi các bác em cross-posting nhiều list khác nhau.

Để chuẩn bị nhân sự cho Ban chấp hành VFOSSA nhiệm kỳ 1 chúng tôi kêu
gọi các cộng đồng, doanh nghiệp FOSS nêu cao tinh thần trách nhiệm và
ứng cử vào BCH. Các cộng đồng, doanh nghiệp FOSS tham gia VFOSSA với
tư cách thành viên tập thể hãy đề cử ít nhất một người tham gia BCH.
Các đơn vị ở xa không về dự Đại hội được có thể ứng/đề cử đại diện của
mình vào BCH qua email. Chúng tôi sẽ nghiên cứu giải pháp cho phép bầu
online, nếu ổn sẽ cho thử ngay lần này. Sinh hoạt Ban chấp hành sẽ chủ
yếu online nên các anh ở xa vẫn hoàn toàn có thể tham gia vào Ban chấp
hành.

Deadline cho việc ứng/đề cử Ban chấp hành là hết ngày 10/1/2012.

Để ứng cử vào Ban chấp hành, anh chị hãy reply lại tin này với các nội
dung sau hoặc gửi trực tiếp tới email vuhung16plus at gmail.com hoặc
số điện thoại 0904-28-7878:

1. Họ và tên
2. Đơn vi công tác
3. Năm sinh
4. Thông tin sơ lược về người ứng cử,
   bao gồm các hoạt động và đóng góp cho FOSS.
5. URL của ảnh cá nhân
6. Thông điệp gửi tới cộng đồng FOSS Việt Nam.

http://vfossa.vn/vi/news/phong-hop/De-Cu-Nhan-Su-Tham-Gia-Ban-Chap-Hanh-Cau-Lac-Bo-Phan-Mem-Nguon-Mo-VFOSSA-5/

Thông tin thêm: Giới thiệu VFOSSA
http://vfossa.vn/vi/mininews/detail/Dai-hoi-thanh-lap-Cau-lac-bo-Phan-mem-tu-do-nguon-mo-Viet-Nam-to-chuc-vao-ngay-14-1-2011-tai-Ha-Noi-10/--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/