[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?On Fri, 13 Jan 2012 09:45:36 +0700
Viet Huynh <[email protected]> wrote:

> Ok, ngày 19/01 mình sẽ ngồi ở quê nâng ly cùng mọi người :))

Gặp sau tết đi, khí thế hơn :D Mọi người ai cũng có đồ mới, tiền mới,
tóc mới (tất nhiên, ai có vợ thì vợ vẫn cũ thôi ^^:D) ^^

Trước tết mình phải sắp lịch thăm người thân ở Sài Gòn nữa, bận lu bu.
Tất niên nữa. Ôi dào tết làm gì mà năm chỉ có một cái thế này không
biết. Thêm vài cái nữa có hay hơn khôn g:D 

Have fun^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator