[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tất niên SaigonLUGHello mọi người,

Thứ 7 hoặc Chủ nhật tuần này những ai có thể rảnh để tham gia nhậu đc không?

Mọi người vote nhanh nhé.

http://www.doodle.com/tg54r9ixgyafkkuh