[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tất niên SaigonLUGEm chọn ra 2 giờ nhậu đó, ai rảnh l1uc nào thì tick vào hen.

An.

2012/1/13 An NGUYEN <[email protected]>:
> Hello mọi người,
>
> Thứ 7 hoặc Chủ nhật tuần này những ai có thể rảnh để tham gia nhậu đc không?
>
> Mọi người vote nhanh nhé.
>
> http://www.doodle.com/tg54r9ixgyafkkuh-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn