[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?Tết 1 năm 1 cái là ... muốn chết rồi bạn ah. Thêm vài cái nữa thì tiêu ^^

Vào 10:19 Ngày 13 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 13 Jan 2012 09:45:36 +0700
Viet Huynh <[email protected]> wrote:

> Ok, ngày 19/01 mình sẽ ngồi ở quê nâng ly cùng mọi người :))

Gặp sau tết đi, khí thế hơn :D Mọi người ai cũng có đồ mới, tiền mới,
tóc mới (tất nhiên, ai có vợ thì vợ vẫn cũ thôi ^^:D) ^^

Trước tết mình phải sắp lịch thăm người thân ở Sài Gòn nữa, bận lu bu.
Tất niên nữa. Ôi dào tết làm gì mà năm chỉ có một cái thế này không
biết. Thêm vài cái nữa có hay hơn khôn g:D

Have fun^

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Nguyễn Duy Ý
mobile: 0932277232