[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?On Fri, 13 Jan 2012 15:33:50 +0700
Duy Y Nguyen <[email protected]> wrote:

> Tết 1 năm 1 cái là ... muốn chết rồi bạn ah. Thêm vài cái nữa thì
> tiêu ^^

chính vì chỉ có một nên cứ ráng sức ăn chơi ... nên mới chết. chia nho
nhỏ ra thì dễ trị hà :D

(Mình nghe người Nhật bỏ Tết truyền thống, một năm rải rác mỗi tháng có
một holiday:P)

> 
> Vào 10:19 Ngày 13 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh
> <[email protected]> đã viết:
> 
> > On Fri, 13 Jan 2012 09:45:36 +0700
> > Viet Huynh <[email protected]> wrote:
> >
> > > Ok, ngày 19/01 mình sẽ ngồi ở quê nâng ly cùng mọi người :))
> >
> > Gặp sau tết đi, khí thế hơn :D Mọi người ai cũng có đồ mới, tiền
> > mới, tóc mới (tất nhiên, ai có vợ thì vợ vẫn cũ thôi ^^:D) ^^
> >
> > Trước tết mình phải sắp lịch thăm người thân ở Sài Gòn nữa, bận lu
> > bu. Tất niên nữa. Ôi dào tết làm gì mà năm chỉ có một cái thế này
> > không biết. Thêm vài cái nữa có hay hơn khôn g:D
> >
> > Have fun^
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > System administrator
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> 
> 
> -- 
Anh K. Huynh
System administrator