[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?2012/1/13 An NGUYEN <[email protected]skunkworks.vn>:
> http://www.doodle.com/tg54r9ixgyafkkuh
> Vote đi anh em. :D

Deadline từ hôm qua thì sao vote được.
Mình đang ở SG, chắc tham gia được tới khoảng 7h30 tối.

Nên fix luôn cả địa điểm cho nhanh An ạ.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/