[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?On Sun, 15 Jan 2012 14:40:22 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> >
> >
> > Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> >
> > > 2012/1/13 An NGUYEN <[email protected]>:
> > > > http://www.doodle.com/tg54r9ixgyafkkuh
> > > > Vote đi anh em. :D
> > >
> > > Deadline từ hôm qua thì sao vote được.
> > > Mình đang ở SG, chắc tham gia được tới khoảng 7h30 tối.
> > >
> > > Nên fix luôn cả địa điểm cho nhanh An ạ.
> > >
> >
> > Ặc ặc, em thì bận đi Cần Thơ rồi, không kịp cà phê với anh :(.
> 

bận đi cần thơ.. ặc ặc ?

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115