[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?Hôm nay có caphe ko vậy?

2012/01/15 14:40 "Le Kien Truc" <[email protected]>:

Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2012/1/13 An NGUYEN <[email protected]>:
> > http://www.doodle.com/tg54r9ixgyafkkuh
> > Vote đi anh em. :D
>
> Deadline từ hôm qua thì sao vote được.
> Mình đang ở SG, chắc tham gia được tới khoảng 7h30 tối.
>
> Nên fix luôn cả địa điểm cho nhanh An ạ.
>

Ặc ặc, em thì bận đi Cần Thơ rồi, không kịp cà phê với anh :(.  

--
OpenPGP key: D1495710

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>