[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?Hic hic, uong cafe thi duoc nhung buoi sang moi kip chu gio em dang o
ben xe mien tay roi :(.

Vào ngày 15/01/2012, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> viết:
> Hôm nay có caphe ko vậy?
> 2012/01/15 14:40 "Le Kien Truc" <[email protected]>:
>
>>
>>> Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
>>>
>>> > 2012/1/13 An NGUYEN <[email protected]>:
>>> > > http://www.doodle.com/tg54r9ixgyafkkuh
>>> > > Vote đi anh em. :D
>>> >
>>> > Deadline từ hôm qua thì sao vote được.
>>> > Mình đang ở SG, chắc tham gia được tới khoảng 7h30 tối.
>>> >
>>> > Nên fix luôn cả địa điểm cho nhanh An ạ.
>>> >
>>>
>>> Ặc ặc, em thì bận đi Cần Thơ rồi, không kịp cà phê với anh :(.
>>
>> --
>> OpenPGP key: D1495710
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list
>> "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected] || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to <
>> [email protected]>
>>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>


-- 
OpenPGP key: D1495710