[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Về SaigonLUGChào các bác,

An đã đưa nội dung sau lên FB và tag Nguyễn Vũ Hưng (me)

-------
URL: https://www.facebook.com/annguyenfoss/posts/2983157782108

An Nguyen
Em chỉ có một thỉnh cầu, đó là mong các bác VFOSSA tuyệt đối không
nhắc đến SaigonLUG của em dưới bất cứ hình thức nào trong bất kì văn
bản chính thức nào của VFOSSA.

SaigonLUG không phải là thành viên của VFOSSA và không có thành viên
nào của SaigonLUG là thành viên của VFOSSA. Tất cả thành viên của
VFOSSA tại TP. HCM đều không có liên quan gì đến SAigonLUG.

@Truong Anh Tuan, @Nguyen Vu Hung

Em xin cám ơn!
-------

Em có vài nhận xét:
- SaigonLUG hoạt động kém quá. Cần tích cực hơn.
- Đề nghị cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của SaigonLUG
- Đặc biệt là người phát ngôn đối ngoại
- Việc Vũ Hưng đề cập "SaigonLUG" như là 1 trong những LUG ở Vn là bình thường.
- SaigonLUG nên cởi mở hơn với FOSS và những người mới, về định nghĩa FOSS
- Trong cả vài tháng, SaigonLUG hầu như không có hoạt động online
- Chả lẽ việc rất nhiều người, dùng không phải ở Saigon, bỏ thời gian
ra seeding SaigonLUG cũng không được trân trọng hay sao? :)

[email protected] là SaigonLUG 2.
SaigonLUG gồm những người đúng tuổi hơn -> rất cần tham gia.
-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/