[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGHi,

On Thu, 12 Apr 2012 10:05:18 +0900
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Chào các bác,
> 
> An đã đưa nội dung sau lên FB và tag Nguyễn Vũ Hưng (me)
> 
> -------
> URL: https://www.facebook.com/annguyenfoss/posts/2983157782108
> 
> An Nguyen
> Em chỉ có một thỉnh cầu, đó là mong các bác VFOSSA tuyệt đối không
> nhắc đến SaigonLUG của em dưới bất cứ hình thức nào trong bất kì văn
> bản chính thức nào của VFOSSA.
> 
> SaigonLUG không phải là thành viên của VFOSSA và không có thành viên
> nào của SaigonLUG là thành viên của VFOSSA. Tất cả thành viên của
> VFOSSA tại TP. HCM đều không có liên quan gì đến SAigonLUG.
> 
> @Truong Anh Tuan, @Nguyen Vu Hung
> 
> Em xin cám ơn!
> -------
> 
> Em có vài nhận xét:

> - SaigonLUG hoạt động kém quá. Cần tích cực hơn.
> - Đề nghị cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của SaigonLUG
> - Đặc biệt là người phát ngôn đối ngoại
> - Việc Vũ Hưng đề cập "SaigonLUG" như là 1 trong những LUG ở Vn là
> bình thường.
> - SaigonLUG nên cởi mở hơn với FOSS và những người mới, về định nghĩa
> FOSS
> - Trong cả vài tháng, SaigonLUG hầu như không có hoạt động online
> - Chả lẽ việc rất nhiều người, dùng không phải ở Saigon, bỏ thời gian
> ra seeding SaigonLUG cũng không được trân trọng hay sao? :)

Chuyện An góp ý về chuyện VFOSSA, còn bác lại góp ý về hoạt động của
SaigonLUG. Hai nội dung chả ăn nhập gì với nhau

(1) về các góp ý của bác vói SaigonLuG: đồng ý. Tuy nhiên, để làm một
cái gì đó không phải chỉ nói và muốn là xong. SaigonLUG cũng có nhiều
hoạt động tốt, nhưng sau tạm hoãn. Bản thân /me tách ra #archlinuxvn
hiện hoạt động khá active ở nhiều kênh khác nhau. Có thể coi
#archlinuxvn là một partner, bộ phận tích cực của SaigonLUG, nên không
thể coi là SaigonLUG là không có hoạt động nào được. Có nhiều thành
phần và nhóm khác mà /me không đề cập ở đây (mình chỉ PR cho cái nhóm
của mình thôi đã chảy máu não rồi.)

(2) về góp ý của An yêu cầu VFOSSIA không đề cập tới SaigonLUG: đồng ý
với An. Vì 

(2a) An vẫn là đại diện của SaigonLUG cho tới thời điểm này, chưa có ai
thay thế

(2b) Một số thông tin của VFOssia đề cập tới SaigonLUG không chính xác
hoặc không đúng với tôn chỉ của SaigonLUG.

Một số thông tin An đưa ra có thể võ đoán và không chính xác, nhưng về
tinh thần thì /me nhất trí với An, về chuyện nhiều người và tổ chức vẫn
dùng SaigonLUG như một cách PR hoặc gì gì đó.

Xin nhắc lại là ở đây có hai chuyện khác nhau, tách biệt ra (1) và (2).
bác nào thích chém gì thì chém, nhưng nội dung vấn đề chính là (1).

Thân,

-- 
Each honest calling, each walk of life, has its own elite, its own
aristocracy based on excellence of performance.  -- James Bryant Conant