[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUG> 
> (2) về góp ý của An yêu cầu VFOSSIA không đề cập tới SaigonLUG: đồng ý
> với An. Vì 
> 
> (2a) An vẫn là đại diện của SaigonLUG cho tới thời điểm này, chưa có ai
> thay thế
> 
> (2b) Một số thông tin của VFOssia đề cập tới SaigonLUG không chính xác
> hoặc không đúng với tôn chỉ của SaigonLUG.
> 
> Một số thông tin An đưa ra có thể võ đoán và không chính xác, nhưng về
> tinh thần thì /me nhất trí với An, về chuyện nhiều người và tổ chức vẫn
> dùng SaigonLUG như một cách PR hoặc gì gì đó.

Đồng ý. Ở trên mạng thì cái tên nào đã bị lấy rồi thì cứ tạm coi đã đăng 
ký bản quyền đi. Không thể sờ sờ một đám saigonlug này, thì ở chỗ khác 
nói saigonlug lại không ám chỉ group này mà chỉ nói chung chung là "một 
nhóm người dùng linux ở SG". Các bác VFOSSA thích đủ bắc trung nam thì 
gọi bừa nhóm "HCMLUG" đi. 

> 
> Xin nhắc lại là ở đây có hai chuyện khác nhau, tách biệt ra (1) và (2).
> bác nào thích chém gì thì chém, nhưng nội dung vấn đề chính là (1).

cái 1 thì nói mãi rồi, lôi lại làm gì. 

Theo /me thấy cái group giá như bán được cho vfossia chút tiền thì tốt 
nhỉ. Giống như đăng ký tên miền rồi bán lại đó. Anh em kiếm được chút 
tiền nhậu rồi rồi lập hội khác đi :-) Cu An bán đê .....


Hoang 

-- 
Basic is a high level languish.  APL is a high level anguish.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U