[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGOn 12/04/2012 05:01, Anh K. Huynh wrote:
> 
> Một số thông tin An đưa ra có thể võ đoán và không chính xác, nhưng về
> tinh thần thì /me nhất trí với An, về chuyện nhiều người và tổ chức vẫn
> dùng SaigonLUG như một cách PR hoặc gì gì đó.
> 

Hehe, mình thấy ở đây không có ai sai cả.

1. An nói "SaigonLUG của em" với tư cách là thành viên cũng được, chứ
chưa cần nói với tư cách phát ngôn viên. Bất kì thành viên SaigonLUG nào
cũng nói được như vậy, cũng như ai cũng có thể nói "nước VN của tôi".

2. Nói VFOSSA có thành viên của SaigonLUG cũng không có gì sai. Mình
quan điểm: ai đăng kí vào [email protected] cũng xem là thành viên rồi. *Tất
nhiên*, thành viên cũng có nhiều loại thành viên. Và phát biểu như vậy
cũng như nói "Bkav được sử dụng rộng rãi trên 170 quốc gia" vậy :P

Lúc đầu mình thấy có vấn đề, nhưng quan điểm của mình là "mặc kệ". Còn
quan điểm của An là khó chịu và cần lên tiếng. Cuối cùng bác Hưng (hay
một vài thành viên chịu trách nhiệm biên soạn của VFOSSA) muốn sửa hay
không là quyền của họ (không sửa cũng không sai!)

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/