[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGDear các bác,

Xin phép các bác em có một vài ý kiến.

On Thu, Apr 12, 2012 at 2:45 PM, Nguyễn Hải Nam <[email protected]> wrote:
> On 12/04/2012 05:01, Anh K. Huynh wrote:
>>
>> Một số thông tin An đưa ra có thể võ đoán và không chính xác, nhưng về
>> tinh thần thì /me nhất trí với An, về chuyện nhiều người và tổ chức vẫn
>> dùng SaigonLUG như một cách PR hoặc gì gì đó.
>>
>
> Hehe, mình thấy ở đây không có ai sai cả.
>
> 1. An nói "SaigonLUG của em" với tư cách là thành viên cũng được, chứ
> chưa cần nói với tư cách phát ngôn viên. Bất kì thành viên SaigonLUG nào
> cũng nói được như vậy, cũng như ai cũng có thể nói "nước VN của tôi".
>

+1

> 2. Nói VFOSSA có thành viên của SaigonLUG cũng không có gì sai. Mình
> quan điểm: ai đăng kí vào [email protected] cũng xem là thành viên rồi. *Tất
> nhiên*, thành viên cũng có nhiều loại thành viên. Và phát biểu như vậy
> cũng như nói "Bkav được sử dụng rộng rãi trên 170 quốc gia" vậy :P
>

+1

> Lúc đầu mình thấy có vấn đề, nhưng quan điểm của mình là "mặc kệ". Còn
> quan điểm của An là khó chịu và cần lên tiếng. Cuối cùng bác Hưng (hay
> một vài thành viên chịu trách nhiệm biên soạn của VFOSSA) muốn sửa hay
> không là quyền của họ (không sửa cũng không sai!)
>

Về lý thì đúng là vậy.  Nhưng trên thực tế cái tên là định danh của
một cá nhân/tổ chức nào đó.  Việc tôn trọng cá nhân/tổ chức thể hiện
qua sự tôn trọng cái tên, tính chất, và hoạt động của cá nhân/tổ chức
này.  Nếu không tôn trọng nhau thì chẳng còn gì để nói; ngược lại,
việc sửa lại thông tin sai lệch là cần thiết.

Thêm nữa, mặc dù VFOSSA đưa tin về SaigonLUG *không phải* nhằm phục vụ
mục đích riêng của VFOSSA (như quảng cáo, ...) mà chỉ đơn thuần nêu
tên một tổ chức mang tính chất thời sự, nhưng nếu điều này làm *số
đông* thành viên SaigonLUG không hài lòng thì VFOSSA cũng không nên đề
cập đến SaigonLUG trong các văn bản của mình nữa.

Best regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----