[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

tuyen linux system engineerGửi tất cả đồng đạo,

Đi thẳng vào vấn đề là mình thay mặt một người bạn, gửi mail này tuyển người giúp (mình giới thiệu thôi, ko phải mình làm cty này):

 - LAMP server = tự động hóa từng bước cho LAMP, triển khai sang các quốc gia khác, trong đó có Thailand
 - Memcache và một số giải pháp về queue. (Tránh nói tới chuyện flush cache bừa bãi :D )
 - Làm giải pháp customer service liên quốc gia (Anh,Mỹ, Quảng Châu, Việt Nam)
 - Có kinh nghiệm làm large scale đại khái như Ldirector (NAT / direct routin), tg đầu thì nhỏ thôi, khoảng 5-8k connection per second.
 - Có kinh nghiệm đào hầm vì sẽ đào rất nhiều hầm trong tg đầu, như reverse tunnel+forward agent+multihop tunnel.
 - Ưu tiên cho anh em nào đã nhìn thấy mặt mình hoặc từng làm chung với mình :D
 - Đặc biệt ưu tiên già Kỳ Anh. :D
 - Làm việc 2 nơi: cty mẹ ở Linh Trung Thủ Đức, cty nhánh ở Quận 7.

Mọi chi tiết liên hệ Huy Nguyễn (sinh năm 79). Nói chuyện thân mật, không chém, ai chém mình chạy ra chém lại đó.

Thân,
Phú aka PhuLeRock.