[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] tuyen linux system engineerHi,
On Fri, 13 Apr 2012 09:46:51 +0700
Phu Le Tra Vinh <[email protected]> wrote:

> Gửi tất cả đồng đạo,
> 
> Đi thẳng vào vấn đề là mình thay mặt một người bạn, gửi mail này tuyển
> người giúp (mình giới thiệu thôi, ko phải mình làm cty này):
>  ...
>  - Đặc biệt ưu tiên già Kỳ Anh. :D
>  - Làm việc 2 nơi: cty mẹ ở Linh Trung Thủ Đức, cty nhánh ở Quận 7.

Cảm ơn bạn PhuLeRock vẫn còn nhớ tới mình ^^ 

Job ngon quá, nhưng mình phải làm xong cái này rồi mới tính chuyện khác
được :D Để dành cơ hội cho các bạn khác thôi ^^

> Mọi chi tiết liên hệ Huy Nguyễn (sinh năm 79). Nói chuyện thân mật,
> không chém, ai chém mình chạy ra chém lại đó.

Ôi, cùng tuổi mình nè. ^^

Chúc vui,

-- 
BAD CRAZINESS, MAN!!!