[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGCó nhà nước hay chòi nước gì thì cũng thế, việc lập ra các nhóm, các ban, các ngành này nọ trong khi đã có sẵn các nhóm, ban, ngành khác là không ngoài mục đích trục lợi. Đồng tiền muốn rót xuống thì rót, chỉ cần 2 bên có văn bản thỏa thuận được mất là được tất. Còn về vấn đề pháp lí các bạn cứng nhắc (hay cố tình cứng nhắc) thì mình không quan tâm.

Bạn bảo mình cảm tính thì mình chịu, âu cũng bởi vì có một vài cá nhân đại diện cho các bạn quá "to tiếng" để mình phải cảm tính như vậy, he he.2012/4/13 Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn <[email protected]>
On Fri, Apr 13, 2012 at 8:55 AM, Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
>
> Cá nhân mình thấy các bạn lập ra VFOSS gì đó chẳng ngoài mục đích đánh bóng
> thương hiệu cty, cá nhân. Suốt ngày đi lập nhóm này nhóm nọ, hồi Việt Nam có
> một mớ nhóm nhảm nhí, vô tổ chức, người dùng bị đánh lừa bởi một vài cá nhân
> chỉ mong trục lợi.
>

Để bình luận phê phán một cá nhân cũng như tổ chức khác, dù thích hay
không thích, điều tối thiểu là người ta phải hiểu xem cá nhân/tổ chức
đó như thế nào.  Nếu không hiểu thì không nên lớn tiếng chê bai cảm
tính.

"Các bạn lập VFOSSA" không chỉ là các bạn doanh nghiệp, mà còn cả "các
bạn" trong khối Bộ ngành Nhà nước, và "các bạn" cá nhân (với tư cách
cá nhân hoặc với tư cách đại diện cho tổ chức - nếu tổ chức đó cho
phép).  Bản thân em không thích VFOSSA nhưng em không ghét, vì sự ra
đời của nó không phải là không có ý nghĩa thực chất.  Một trong những
lý do VFOSSA tồn tại là để giải quyết câu chuyện hợp thức hóa
một/nhiều cá nhân/tổ chức làm FOSS.  Chẳng hạn một ví dụ thế này, bác
có thể bảo ví dụ em còn xa mới đạt nhưng chuyện xa gần không quan
trọng: các bạn Huế được cấp một khoản kinh phí để triển khai FOSS, nếu
HueLUG (xin phép anh em) hay một tổ chức FOSS tại Huế chỉ đơn thuần là
nhóm/cộng đồng mà không có tư cách pháp nhân thì khoản kinh phí này
bác nghĩ sẽ rơi vào tay ai?  Hay khi một cá nhân/tổ chức/công ty muốn
áp dụng FOSS, họ có thể hợp đồng với một cộng đồng không có tư cách
pháp nhân được chăng?

Bác muốn biết chi tiết hơn VFOSSA hay dở thế nào để phê bình thì em
nghĩ bác nên nhảy vào xem trước đã, đừng chỉ đứng ở ngoài rồi nói vậy.

Best regards,
Dương
--
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com