[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGOn Fri, Apr 13, 2012 at 11:28 AM, Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> Có nhà nước hay chòi nước gì thì cũng thế, việc lập ra các nhóm, các ban,
> các ngành này nọ trong khi đã có sẵn các nhóm, ban, ngành khác là không
> ngoài mục đích trục lợi. Đồng tiền muốn rót xuống thì rót, chỉ cần 2 bên có
> văn bản thỏa thuận được mất là được tất. Còn về vấn đề pháp lí các bạn cứng
> nhắc (hay cố tình cứng nhắc) thì mình không quan tâm.
>

Đây không phải chuyện em cứng nhắc hay ai đó cứng nhắc mà thực tế là
như vậy.  Nếu bác đã một vài lần trực tiếp đứng ra đại diện toàn bộ
cho một bên nhận thứ gì đó rót từ trên xuống chắc là bác sẽ không phản
đối em.

> Bạn bảo mình cảm tính thì mình chịu, âu cũng bởi vì có một vài cá nhân đại
> diện cho các bạn quá "to tiếng" để mình phải cảm tính như vậy, he he.
>

Chà, bác dựa vào "một vài cá nhân" để đánh giá một tập thể trong khi
tự mình còn không thèm đi tìm hiểu cái "tập thể" ấy nó như thế nào, đó
không phải là cảm tính hay sao?  Chưa kể những cá nhân đó không phải
đại diện của tập thể nhé.

Và đừng lôi em vào phần "các bạn".  Em không đại diện cho ai và không
ai đại diện cho em sất.

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----