[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGOn Sun, 15 Apr 2012 15:54:50 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> 
> Mấy bửa nay em đi du lịch nên cũng không đọc được email này để thảo
> luận từ sớm. Đó có lẽ cũng là 1 điều thiếu sót ở đây. Dù có lẽ topic
> đã đi lạc sang hướng khác nhưng em cũng muốn đưa ra một vài ý kiến cá
> nhân. Về VFOSSA:
> ..

Mình đang có ý định lập ra hội SaigonFUG. bạn nào thích thì PM cho mình
nhé, email này nè ^^

Cuối tuần vui vẻ.

--
This is a country where people are free to practice their religion,
regardless of race, creed, color, obesity, or number of dangling keys...