[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUG2012/4/15 Le Kien Truc <[email protected]>:

> Vì vậy vẫn không hiểu bạn An đang cố gắng bảo vệ điều gì ...

Không biết Trúc có còn nhớ cái buổi cà phê mà sau được gọi là họp
thành lập chi bộ VFOSSA tại miền Nam không? Hôm đó mình thì ngồi nghe
thôi, mình nhờn rồi. Còn bạn Trúc thì đã... tranh cãi với họ những gì
chắc bạn Trúc còn nhớ chứ? Liệu những con người có cái tôi quá lơn và
thiếu hiểu biết về FOSS như vậy có thể được xem như là những người dẫn
dắt cho những ai hoạt động cộng đồng từ lâu như Trúc không?

Cái mình đang cố gắng bảo vệ, là cái sân chơi của những người mê FOSS
ở Sài Gòn không bị đem ra cho trò chơi giải ngân, móc nối. Cái mình
đang cố gắng bảo vệ, là những "chiến hữu" kề vai sát cánh cùng cộng
đồng từ lâu như Trúc không bị đem ra làm trò đùa hay làm tấm bình
phong.

Trúc với mình đã kết bạn với nhau đã lâu, trên này cũng có nhiều anh
em đã thân thiết cùng nhau từ lâu. Thành thử mình chẳng cần che giấu ý
định gì cả.

Thân.
An.