[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đính chính: Về thành viên của VFOSSA và SaigonLUGXin chào mọi người,

Tuần vừa rồi mình có đưa ra nhận xét là "không có thành viên nào của
SaigonLUG là thành viên của VFOSSA, và ngược lại". Đã có một số anh em
thảo luận với mình và mình nhận ra là câu này là không chính xác. Trên
thực tế, SaigonLUG vẫn là sân chơi tự do, cho nên có rất nhiều thành
viên như anh Vũ Hưng, anh Trương Anh Tuấn, bạn Hà Dương cũng đang tham
gia vào VFOSSA. Ngoài ra cũng có vài thành viên trong HCMC cũng có
tham gia vào mailing list của VFOSSA, mặc dù không/chưa nằm trong
management board. Nhận xét đó của mình có thể làm cho một số anh em
như vậy cảm thấy không vui, đặc biệt là khi họ cũng có rất nhiều đóng
góp quý giá cho SaigonLUG.

Do vậy nên mình viết email này để đính chính và cáo lỗi cùng mọi
người. Mình sẽ cẩn thận hơn trong việc đưa ra các lời nhận xét và
tuyên bố có liên quan đến nhóm. Sau cùng thì mình cũng chỉ là thành
viên của SaigonLUG, trong khi SaigonLUG lại là một sân chơi của mọi
người. Mình sẽ tạ tội bằng vài ly bia với các anh em sau.

An.

PS: Đúng lý ra là email này phải được gửi đi từ sớm. Nhưng tuần rồi
công việc của mình nhiều quá, đến tận bây giờ mới viết được. Mong anh
em thông cảm

-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn