[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đính chính: Về thành viên của VFOSSA và SaigonLUG----- Original Message -----
> From: "An NGUYEN" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, April 23, 2012 3:37:53 PM
> Subject: [saigonlug] Đính chính: Về thành viên của VFOSSA và SaigonLUG
>
> Mình sẽ tạ tội bằng vài ly bia với các anh em sau.

Riêng món này thì anh nhận liền.
Hẹn chiến sĩ hôm nào vào SG sẽ "giải quyết" :D

Kind regards,
Tuan