[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đính chính: Về thành viên của VFOSSA và SaigonLUGOn Mon, 23 Apr 2012 15:50:48 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> 
> ----- Original Message -----
> > From: "An NGUYEN" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Sent: Monday, April 23, 2012 3:37:53 PM
> > Subject: [saigonlug] Đính chính: Về thành viên của VFOSSA và
> > SaigonLUG
> > 
> > Mình sẽ tạ tội bằng vài ly bia với các anh em sau.
> 
> Riêng món này thì anh nhận liền.
> Hẹn chiến sĩ hôm nào vào SG sẽ "giải quyết" :D
> 
> Kind regards, 
> Tuan 
> 

uhm, bữa nào nhậu mình nhân tiện tuyên bố ra mắt saigonFUG luôn 

-- 
/* This bit of chicanery makes a unary function followed by
a parenthesis into a function with one argument, highest precedence. */
             -- Larry Wall in toke.c from the perl source code