[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Wed, 23 May 2012 16:16:23 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Wed, 23 May 2012 18:10:54 +0900
> Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> 
> > Cần tìm vài người biết Ruby và tiếng Nhật để dự buổi ăn tối với ông
> > Matsumoto "MATZ" (http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto)
> > vào
> 
> Ruby fan đây,không biết tiếng Jp. 
> 
> Mà thông báo cũng gấp nhỉ, 0 chuẩn bị đi được. 
> 

Please help me to send my "Hello" to him ("Ohayou Gozaimasu"). I am
a crazy fan of Ruby, and Rails, and I have some projects/patches
written in Ruby, and the last one is https://github.com/icy/rmtree :)

Thank you so much^
-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>