[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ Ruby2012/5/23 An. Nguyen Chau <[email protected]>:
> Hơi hạn chế quá.

Nói vậy thôi chứ nói tiếng Anh cũng đi được mà ;)

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/