[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Wed, 23 May 2012 11:53:18 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> 2012/5/23 An. Nguyen Chau <[email protected]>:
> > Hơi hạn chế quá.
> 
> Nói vậy thôi chứ nói tiếng Anh cũng đi được mà ;)

Hình như sinh nhật bác Hải Nam? Xem thấy ở đâu mà 0 nhớ, chắc trên FB
(mình ít dùng fb rồi, cắt tóc rồi :D). Chúc mừng sinh nhật bác ^^ Vạn
sự hơi như ý nhé ^^

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>