[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyHá há kèo này được đấy. Mà tới nói tiếng Anh đc ko anh. Tiếng Nhật em thi rớt lên rớt xuống =))
--
OpenPGP key: D1495710