[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Wed, 23 May 2012 17:13:25 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Há há kèo này được đấy. Mà tới nói tiếng Anh đc ko anh. Tiếng Nhật em
> thi rớt lên rớt xuống =))

tiếng Nhật nè, dễ mà, như dưới đây thôi, mình học mà 0 hiểu ^^

('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>