[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ Ruby
tiếng Nhật nè, dễ mà, như dưới đây thôi, mình học mà 0 hiểu ^^

('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>


Ghê quá, Google thử cũng ra http://en.wikipedia.org/wiki/Malbolge  =)).

Có bác nào đi không, em mới dám đi chứ lạ không đi cũng chẳng biết nói gì vì ruby cũng ko biết tiếng Nhật dốt lại dốt.


--
OpenPGP key: D1495710