[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Wed, 23 May 2012 17:19:25 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> >
> >
> > tiếng Nhật nè, dễ mà, như dưới đây thôi, mình học mà 0 hiểu ^^
> >
> > ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
> > `CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>
> >
> >
> Ghê quá, Google thử cũng ra http://en.wikipedia.org/wiki/Malbolge
> =)).
> 
> Có bác nào đi không, em mới dám đi chứ lạ không đi cũng chẳng biết
> nói gì vì ruby cũng ko biết tiếng Nhật dốt lại dốt.
> 
> 

Mình ham kinh mà phải đi đón vợ rồi :D Làm mã nguồn đóng tí, mã nguồn
mở tính sau ^^

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>