[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT * Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubySửa tiêu đề mà chắc gửi nhầm địa chỉ chung? Thôi kệ ;-)

Cảm ơn bác nhé, 3x mất rồi :D

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2012/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Wed, 23 May 2012 11:53:18 +0200
> Hai Nam <[email protected]> wrote:
>
>> 2012/5/23 An. Nguyen Chau <[email protected]>:
>> > Hơi hạn chế quá.
>>
>> Nói vậy thôi chứ nói tiếng Anh cũng đi được mà ;)
>
> Hình như sinh nhật bác Hải Nam? Xem thấy ở đâu mà 0 nhớ, chắc trên FB
> (mình ít dùng fb rồi, cắt tóc rồi :D). Chúc mừng sinh nhật bác ^^ Vạn
> sự hơi như ý nhé ^^
>
> --
> Anh K. Huynh
> ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
> `CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>