[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT * Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Wed, 23 May 2012 12:41:01 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Sửa tiêu đề mà chắc gửi nhầm địa chỉ chung? Thôi kệ ;-)
> 
> Cảm ơn bác nhé, 3x mất rồi :D

haha lên đời luôn hả thôi sầu một tí, vui một tí, thêm khoảng lặng nữa
là vừa đủ 3 chữ ^^

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>