[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Malbolge * Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Wed, 23 May 2012 17:19:25 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Ghê quá, Google thử cũng ra http://en.wikipedia.org/wiki/Malbolge
> =)).

Đố Trúc Google ra đoạn này đó  hehe, bạn nào biết được khao một chầu cà
phê ^^

[email protected]^tP0JfIk#'6mW9,8!_l!Y#(D^BTeUB6*d3LM9Be.v!jzNTQ5H1J?+!&4fE8h5=
;8U*2x168E;(3FFnSvxKumoT*7Fb%e;ovNNFsiU]MMvYAitADQ!g3GZ,h/LDQERtzNZ?V1IQ
h3i+#B4jAIpL^wHEu(8t47MLofLs6)[email protected](Lw7^Rc?s6p40*sfR;G72F?!YVPJK3
Jxi5MG4O)-3QVx&$&BnqdyeQQkf?TQl,v7kphw4Jn^HqgrLETgceEgU_50C6YNl)ovQ!Ro1m
.cCRuv+vC;z6M)dZ]FATAL_OoF65bBANEk/gGCB88i-2JHwFuWGUPvR3ir&jTkWF9dLj)u*d
[email protected]]Y*??_OuFZ&W;'jQ/,tPHC&11)L*a5-,xpJwdG/I?%?=qWI2TjZIMJSV!L_!k!o-[Y0
./Z_L+B*TFtp;&w^wnB(=uokF'yvB-+#C,0%A]hBB%?7Yv/+J$pAcDKH!rkfVN(;;[o6-vb5
da_jw)/[email protected]?o3D=4QI5FSJs/WA0dLh=,#[email protected]][email protected]
d4t[


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>