[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ Ruby



On Wed, 23 May 2012 18:10:54 +0900
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Cần tìm vài người biết Ruby và tiếng Nhật để dự buổi ăn tối với ông
> Matsumoto "MATZ" (http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto) vào

bác nào đi rồi có tí hình chia sẻ với a e với ^^

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>