[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Fri, 25 May 2012 10:11:10 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Cái này là ăn tối với ông tác giả của Ruby mà anh. Bữa nay có hội
> thảo về Ruby bên KHTN sao anh ko tham dự :D

Không biết ông Matz có có tính hông, chứ nếu mình tham gia thì cũng xin
ổng chụp vài bô ảnh làm kỷ niệm. Đâu phải dễ gì gặp ổng đâu.

Còn hội thảo về Ruby bên KHTN thì mình không có thông báo, vì mình hầu
như không có kênh liên lạc với trường KHTN. (Bạn An đáng bị chém về vụ
này đây. Tuy bạn An 0 mê ruby nhưng mình lại máu ruby. Phạt bạn An một
chầu đạp xe quanh chợ bến Thành >D^^)

Thôi, còn cơ hội khác. Trong khi chờ đợi ráng học Ruby làm vài cái
project ngon ngon vậy .

> 
> Vào 10:08 Ngày 25 tháng 5 năm 2012, Anh K. Huynh
> <[email protected]> đã viết:
> 
> > On Thu, 24 May 2012 14:28:03 +0700
> > "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> >
> > > On Wed, 23 May 2012 18:10:54 +0900
> > > Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> > >
> > > > Cần tìm vài người biết Ruby và tiếng Nhật để dự buổi ăn tối với
> > > > ông Matsumoto
> > > > "MATZ" (http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto) vào
> > >
> > > bác nào đi rồi có tí hình chia sẻ với a e với ^^
> > >
> >
> > vậy là không có, rầu kinh :(
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
> > `CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> 
> 
> 
> --
> 
> *Quang*
> -- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>