[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Fri, 25 May 2012 10:26:34 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hehe, lỗi tại mình. Có thông báo ở trang của Mr. Thanh
> 
> http://cntt.tv/nodes/show/586
> 
> Bác Thanh chắc bận quá, nên vẫn không ngó tới cái issue mình tạo ra
> 
> https://github.com/ngocdaothanh/openkh/issues/1
> 
> :D
> 
> Nên muốn xem trang cntt phải mò vào tận nơi hơi bị khổ, bỏ sót thông
> tin là phải rồi :( ^^

Ôi, Mr. Ngoc, mình nhầm với Mr. Thành . Đáng bị bà con chém.

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>