[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Rắc rối với policyd trên zimbraChào mọi người!

Em đang gặp rắc rối với thằng Policyd trên Zimbra 7.1.2  như sau:

Mục tiêu: Nếu là email từ bên ngoài gửi vào (ngoại trừ các đối tác) thì chặn lại
Rule thiết lập

Quota:
Policy: Default Inbound
Name: Limit 10 Email From Internet
Track: [email protected]
Period: 20
Verdict: REJECT

Limits:

Default Inbound thiết lập như sau:

Name: Default Inbound
Priority: 10
Description: Default Inbound System Policy
Member:
Source                                                   Destination                                              Disabled
!%internal_domains                          %internal_domains                                               no
!%partner_domains                           %internal_domains                                              no

Rắc rối:
- Bộ đếm email trong phần quota chạy không chính xác: từ một email gửi đến 4 địa chỉ email mà nó đếm 0/4; 0/4; 1/4; 2/4; 2/4; 0/4; 2/4; 2/4
- Email trong gửi nội bộ vẫn chặn (và bị track) mặc dù rule Quota đã chon Default Inbound

Mong mọi người giúp em tìm nguyên nhân và cách khắc phục. Nếu cần thông tin gì thì nhắn em cung cấp thêm

PS: Em cũng đang tìm giải pháp nếu một email nào đó từ bên ngoài gửi vào (ngoại trừ một số email đối tác). Gửi đến nhiều hơn 10 người trong hệ thống thì báo cho admin và đợi admin accept. Hiện tại bên em không có mail gateway. dùng Zimbra 7.1.2 OSS. Số lượng user 2500.

Cảm ơn mọi người quan tâm!