[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Saigonlug.org chuyển qua server mớiXin chào,

Trong tuần này trang web `saigonlug.org` sẽ được chuyển qua máy chủ
mới. Kế hoạch là đến cuối tuần sẽ hoàn tất. Trước và sau quá trình
chuyển đổi một số nội dung có thể không truy cập được :D

@An: Đổi DNS giúp /me. Liên lạc riêng để lấy thông tin cụ thể.

Chúc vui,

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>