[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Đồng ý 2 tay, trừ việc SK là cty lớn =)) 


2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 09:47:53 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe đi,
> thú vị á, thực tế và thú vị. Book một quán cf nào đó làm chỗ nói
> chuyện là xong.

Mình làm hai bài

1/ làm thế nào để phá hệ thống mà An đã xây dựng
2/ làm thế nào để ứng tuyển vào công ty lớn như #VNG, #SK, ..

:D chạy mất dép ^%^


--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com