[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?On Tue, 26 Jun 2012 10:10:54 +0700
Dinh Nhat An <[email protected]> wrote:

> Chủ đề này hay không biết an.nguyen thấy thế nào.

Hay thì nhào vô a e cùng viết. Một người chắc viết 0 nổi đâu. Khéo mấy
ông lớn lại bảo múa rìu qua mắt ruồi nữa mệt lắm =))

> On 06/26/2012 09:47 AM, Hung Nguyen wrote:
> > An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe đi,
> > thú vị á, thực tế và thú vị. Book một quán cf nào đó làm chỗ nói
> > chuyện là xong.


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>