[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?Làm gì mà múa rìu nhỉ,chắc anh K.Huynh nói quá.
On Tue, 26 Jun 2012 10:10:54 +0700
Dinh Nhat An <[email protected]> wrote:

Chủ đề này hay không biết an.nguyen thấy thế nào.
Hay thì nhào vô a e cùng viết. Một người chắc viết 0 nổi đâu. Khéo mấy
ông lớn lại bảo múa rìu qua mắt ruồi nữa mệt lắm =))

On 06/26/2012 09:47 AM, Hung Nguyen wrote:
An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe đi,
thú vị á, thực tế và thú vị. Book một quán cf nào đó làm chỗ nói
chuyện là xong.